Kontakt til klubben: Bjarne Christensen, tlf. 46 32 12 54. Email: bjarne@bjergmarken.net - klubben for interesserede i  fuchsia. Dyrkningsvejledning Fuchsia er en taknemmelig plante at have med at gøre, når man tager visse hensyn: Plantested:      Fuchsia kan dyrkes i potter eller i kasser, og planter af en vis størrelse kan plantes ud i jorden. Plantestedet bør være beskyttet mod megen blæst. De fleste sorter trives bedst på steder med lidt skygge i nogle timer hver dag. Nogle trives fint i fuld sol og andre i fuld skygge. Som regel trives de hvide bedst i skygge. Plantejord:      Færdigkøbte jordblandinger er udmærkede. Selv om fuchsiaplanten er ret tolerant, får man det allerbedste resultat, hvis pH-værdien ligger i nærheden af 6,5. Pasning og pleje:  Planterne må aldrig tørre ud og heller ikke være overvandede. Der gødes regelmæssigt sommeren igennem. Visne blomster og frugter bør fjernes og samtidig ses planterne efter for evt. skadedyr og sygdomme. Gødning: Om foråret anbefales en gødning med ret højt kvælstofindhold, og så snart blomsterdannelsen begynder bruges gødning med høj Kalium-værdi. Gødningsvand med 1 promille gødning kan anvendes ved hver vanding. Ved brug af Pioner gødning (Se bestillingssedlen): 10 g gødning til 10 l husholdnings-vand. Ved vanding med regnvand bruges der 20 % mere gødning. Skadedyr:      Bladlus og hvide fluer findes i naturen og kan angribe planterne. Hvis lusene opdages i tide, kan de fjernes med ved at skylde af med rent vand. De hvide fluer eller mellus - er lidt vanskeligere, og her kan det blive nødvendigt at bruge et bekæmpelsesmiddel.   Vinteropbevaring:  Kun de hårdføre fuchsia (havefuchsia) kan overvintre i haven. Alle andre skal opbevares frostfrit. Om efteråret skæres planterne tilbage. Planterne kan placeres i havestuen eller i frostfrit drivhus, og der vandes meget sparsomt, så planterne kun lige akkurat holdes i live. Eller planterne kan opbevares ved 5-10 grader i mørke frostfri rum, i så fald må det dog tilrådes, at alle blade fjernes, og at der kun vandes så lidt, at fu1dstændig udtørring undgås. Endelig kan planterne tages op, rystes fri af jord ved rødderne, beskæres og gemmes mørkt og koldt (frostfrit) i en kule i haven eller i bunden af drivhus, udhus o.lign. Forår: Planterne tages frem i lyset og pottes om i ny jord. Fjern noget af den gamle jord og brug den mindst mulige potte. Så snart den er gennemvokset af rødder pottes igen om til en lidt større potte. Den nye vækst kan fremskyndes ved let overbrusning daglig. Så snart væksten er i gang, kan man begynde at knibe og forme planten. Ved hver knibning fordobles antallet af skudspidser og dermed antallet af blomster. Knib over 2 eller 3 blade. Nar planterne er i vækst, kan man begynde at gøde. Planterne vænnes gradvis til det udendørs klima for at undgå svidning af bladene, inden de sættes på deres blivende plads i haven, når der ikke længere er risiko for nattefrost (slutning af maj). Formering:  Stiklingsformering kan i princippet ske hele året, men det bedste resultat opnås med forårsstiklinger. En stikling med 2-3 bladpar sættes i en gødningsfattig, fugtig plantejord, overdækkes med et gennemsigtigt materiale (må ikke røre bladene), placeres lyst og lunt (ikke i sol). Efter ca. 1 uge kan overdækningen løftes lidt og efterhånden fjernes helt. Der pottes op til større og større potte med alm. plantejord efterhånden som rodnettet udvikler sig. I begyndelsen gødes nye planter bedst med bladgødning dvs. en svag gødningsblanding, som forstøves over bladene. Kontakt til klubben: Bjarne Christensen, tlf. 46 32 12 54. Email: bjarne@bjergmarken.net - klubben for interesserede i  fuchsia.