Foreningens historie Søndag d. 28 januar 1996 blev interesserede indbudt til møde om oprettelse af vores lokal-klub. Invitationen var sendt ud til medlemmer af Dansk Fuchsia Klub. Meningen var at lokale Roskilde og Omegns beboere skulle slutte sig sammen og udveksle erfaringer og gode råd vedr. dyrkning af fuchsia, som det var sket og sker andre steder i landet. I fuld forståelse med hovedforeningen og de tilstødende lokal-foreninger og med hjælp fra disse bød formanden for Dansk Fuchsia Klub, Bendte Hartwig, velkommen og fortalte om foreningen. Kassereren for Jyderup Fuchsiavenner, Erik Hartwig, fortalte om lokal-klubbernes arbejde samt ideer til en lokal-klub. Erik Hartwig fortalte om mange hyggelige møder med foredrag, videofilm, alm. snak om fuchsia og udflugter til haver. Initiativtagerne til lokal-klubben var: Helle og Tommy Nielsen Anitta og Jess Dethlefsen Palle Petersen Grethe og Ole Strange Nygaard 16 husstande meldte sig ind.   Kontakt til klubben: Bjarne Christensen, tlf. 46 32 12 54. Email: bjarne@bjergmarken.net- klubben for interesserede i  fuchsia.